Privacy beleid Simpelverzekeren.nl

Jouw gegevens zijn bij ons in goede handen en jouw privacy is gegarandeerd. Indien je via deze site persoonlijke danwel bedrijfsmatige gegevens achterlaat bij de vraag om informatie en/of een verzoek om contact, dan worden deze gegevens door ons uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn afgestaan.

Nimmer worden door ons gegevens van bezoekers van onze site(s) afgestaan aan derden, behoudens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn (in het geval van (een vermoeden van) fraude).

De beheerder van de website Simpelverzekeren.nl is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1402508 www.cbpweb.nl

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens

Vraag je een online offerte aan bij de verzekeraar van jouw keuze of maak je een premieberekening in het kader van de door jou beoogde offerte dan wel af te sluiten verzekering, dan zien wij ook hiervan geen persoonsgegevens. Deze door jou verstrekte gegevens stellen de verzekeraars in staat te offreren en te verzekeren. Je verkrijgt online de informatie zoals een prijsopgaaf (offerte) voor de verzekering en wij bieden jou de mogelijkheid online een verzekering af te sluiten.

Cookies en Web Beacons

Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. Simpelverzekeren.nl maakt géén gebruik van cookies op onze eigen site. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de internetsite mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina. HIer maakt Simpelverzekeren.nl wel gebruik van om haar website te optimaliseren.

Links naar andere websites

Op de website Simpelverzekeren.nl tref je links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Simpelverzekeren.nl geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met jouw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Vragen over het privacy-beleid van Simpelverzekeren.nl

Heb je vragen over jouw persoonlijke gegevens en/of over de werkwijze van Simpelverzekeren.nl op het gebied van privacy, neem dan contact op via het contactformulier.

Wijzigingen door Simpelverzekeren.nl

De beheerder van de website Simpelverzekeren.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd, waardoor wij je aanraden dit gedeelte van de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.


Lees ook Informatie over beheerder website Simpelverzekeren.nl
Lees ook Werkwijze Simpelverzekeren.nl