Informatie over beheerder website Simpelverzekeren.nl

De website www.simpelverzekeren.nl is een initiatief van Financieel Adviescentrum Nederland BV. FACN is een volledig zelfstandige onderneming en is geheel vrij in haar aanbod zonder enige verplichting of sturing in haar aanbod. Rechtstreeks verzekeren is mogelijk zonder contact met FACN. Je regelt alles zelf online.

Jouw gegevens via deze website

Jouw gegevens zijn voor ons niet zichtbaar, behalve een IP-adres. Wij doen hier niets mee! Punt uit. Enkel de verzekeraar waar jij een offerteverzoek doet of waarbij je een verzekering afsluit, beschikt daarna over jouw gegevens. En dat is logisch, want zonder jouw gegevens kan je geen verzekering afsluiten.

Onze gegevens

Financieel Adviescentrum Nederland bv (FACN)
Postbus 10363
7301 GJ Apeldoorn

Je kunt onze uitgebreide dienstenwijzer downloaden .

Financieel Adviescentrum Nederland (FACN) is aangesloten bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12015897
www.afm.nl

Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 08150486
www.kvk.nl

College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1402508
www.cbpweb.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) onder nummer 300.010764
www.kifid.nl

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
www.seh.nl


Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. De eigenaar of beheerder verstrekt door middel van deze website louter informatie omtrent financiële diensten en/of producten die zij aanbiedt. Wijzigingen kunnen, zonder voorafgaande mededeling, te allen tijde worden aangebracht. De eigenaar of beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet volledig en ononderbroken functioneren van de website.

Copyright

Alle op deze website afgebeelde gegevens, met inbegrip van alle teksten, logo's, illustraties, merken, foto's en bestanden zijn nadrukkelijk eigendom van de eigenaren van Simpelverzekeren.nl en worden beschermd door het merkenrecht, auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Deze rechten gaan nimmer over op (rechts)personen die toegang krijgen/hebben tot deze site.

De inhoud van deze site mag alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud en/of delen van de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen en op enigerlei wijze te verspreiden en/of beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de concepteigenaren.

Lees ook Privacy beleid Simpelverzekeren.nl
Lees ook Werkwijze Simpelverzekeren.nl