Alles over Verzekeruzelf.nl

Verzekeruzelf.nl is zelfstandig en 100% staatssteunvrij. Zij staan voor de nieuwe vrijheid in verzekeren! Dankzij verregaande automatisering kun je bij Verzekeruzelf.nl zelf premies berekenen en zelf in vijf stappen een verzekering afsluiten.

Verzekeruzelf.nl maakt bewust geen gebruik van een callcenter of van tussenpersonen. Alle communicatie verloopt via e-mail of via de site. Dat scheelt flink in de kosten. Verzekeruzelf.nl kan daardoor een lagere premie bieden met een betere dekking dan gemiddeld wordt aangeboden.

Verzekeruzelf.nl kent geen opzegtermijnen of looptijden.

Je zit dus nergens aan vast. Je kunt jouw polis per direct beëindigen en eventueel teveel betaalde premie stortt Verzekeruzelf.nl binnen 1 week op jouw rekening terug. Een bewijs dat Verzekeruzelf.nl staat voor vrijheid en kwaliteit!

Verzekeruzelf.nl wordt in tests van de Consumentenbond meegenomen en scoort daarin altijd erg goed als goedkoopste of als aanrader. Ook is Verzekeruzelf.nl in het verleden uitgeroepen tot beste internetverzekeraar van Nederland.

Huisdier verzekeren van goede zorg? Verzekeruzelf.nl biedt prima huisdierverzekeringen.

Maak eenvoudig een premieberekening van de hondenverzekering of de kattenverzekering van Verzekeruzelf.nl.

Waarom je huisdier verzekeren?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Met de huisdierverzekering van Verzekeruzelf.nl kunnen jij en je huisdier zorgeloos van elkaar genieten. Op het moment dat het nodig is, ontvangt je huisdier namelijk de juiste medische zorg.

Lees ook de tips online afsluiten huisdierverzekering voor de hond.

Verzekeringen beschermen je tegen ongewenste en onvoorziene situaties die veel geld kunnen kosten. Als je goed verzekerd bent, vallen de financiële gevolgen meestal gelukkig mee.

Simpel verzekeren, eenvoudig online zelf huisdierverzekering afsluiten bij Verzekeruzelf.nl.