Wettelijk verplichte verzekeringen afsluiten

Er zijn in Nederland drie verzekeringen die je wettelijk verplicht bent af te sluiten en te hebben. Dit zijn de zorgverzekering, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering auto en de opstalverzekering als je een hypotheek hebt.

Deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht omdat niemand anders de kosten hiervoor kan dragen.


Op deze webpagina benoemen wij kort de wettelijk verplichte verzekeringen. Wat er exact verzekerd is binnen de verzekering, kun je altijd nakijken in de polisvoorwaarden van de door jou afgesloten verplichte verzekering. Ook kun je daarin zien of en zo ja hoeveel eigen risico je hebt, wat de hoogte is van de dekking en onder welke voorwaarden dekking verzekerd is.

Wettelijk verplichte verzekering: zorgverzekering

De basis zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont. Kinderen onder de 18 zijn vaak bij hun ouders op de zorgverzekering verzekerd. De zorg(basis)verzekering dekt de noodzakelijke kosten voor zorgverlening. Denk hierbij aan vergoedingen binnen de zorg(basis)verzekering aan:

* Geneeskundige zorg (huisarts, verloskundige hulp, medische specialist)
* Verpleging, behandeling en opname in een ziekenhuis
* Ambulancevervoer
* Basis mondzorg (tandarts)
* Geneesmiddelen

De daadwerkelijke dekking van de zorg(basis)verzekering staat altijd in de polisvoorwaarden. De regering wijzigt het basispakket ook nog wel eens.

Wettelijk verplichte verzekering: wa-verzekering auto

Eigenaren van een auto moeten verplicht een WA-verzekering afsluiten. Dit is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De wa-verzekering voor autoverzekeringen is verplicht gesteld om eventuele schade en kosten aan derden te kunnen dekken. Ook de gevolgschade wordt hiermee gedekt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je met jouw auto iemand aanrijdt en deze persoon arbeidsongeschikt raakt door dit door jou veroorzaakte ongeluk. Het is vrijwel onmogelijk om die kosten zelf te vergoeden. Mocht zo'n situatie als voorbeeld zich dus voordoen, dan zorgt de wettelijk verplichte WA autoverzekering die je hebt afgesloten voor de afhandeling en vergoeding van de schade door inkomensverlies.

Wettelijk verplicht: opstalverzekering huiseigenaar

Huiseigenaren die voor de aanschaf van de woning een hypotheek afsluiten, zijn zolang de hypotheek loopt wettelijk verplicht om een opstalverzekering te hebben. Als de eigen met hypotheek belaste woning namelijk afbrandt, dan loopt de hypotheek nog door. Maar het onderpand waarop de hypotheek gevestigd is bestaat niet meer! Ofwel, de bank heeft geen enkele verhaalsmogelijkheid meer op het pand. Om die reden is een opstalverzekering dan ook wettelijk verplicht, zodat het onderpand herbouwd kan worden en de dekking voor de bank gegarandeerd is.

Wil je zelf de wettelijk verplichte verzekering afsluiten? Dat kan via Simpelverzekeren.nl direct online.

Ga direct door naar:

WA verzekering
Opstalverzekering
Zorgverzekering

en verzeker jezelf snel en eenvoudig online.